Halo Halong Pinoy

Tuesday, November 24, 2009

English Tagalog Dictionary

 1. Contemplate – kulang ang mga pinggan
 2. Punctuation – pera para maka-enrol
 3. Ice Buko – nagtatanong kung ayos na ang buhok
 4. Tenacious – sapatos na pang tennis
 5. Calculator – tawagan kita mamaya
 6. Devastation – sakayan ng bus
 7. Protestant – Tindahan ng prutas
 8. Statue – Ikaw ba yan?
 9. Tissue – Ikaw nga!
 10. Predicate – Pakawalan mo ang pusa
 11. Dedicate – Pinatay ang pusa
 12. Aspect – Pantusok o pandurog ng yelo
 13. Deduct – Ang pato
 14. Defeat – Ang paa (ng pato?)
 15. Detail – Ang buntot (ng pato?)
 16. Deposit – Gripo (Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking)
 17. City – Bago mag-utso; A number to follow 6
 18. Cattle – Doon nakatila ang Hali at Leyna
 19. Persuading – Unang Kasal
 20. Depress – Ang nagkasal sa PERSUADING
 21. Defense – Ginamit ng mga pangsulat sa kontrata sa PERSUADING
 22. It Depends – Kainin mo ang bakod
 23. Shampoo – Bago mag-labing-isha (11)
 24. Delusion – Maluwang (kapag maluwang ang damit, eh DELUSION)
 25. Delivery – Walang bayad. Kapag working lunch, eh DELIVERY na ang
 26. Profit – Patunayan mo
 27. Balance Sheet – What comes out after eating a balance diet
 28. Backlog – bacon saka egg
 29. Beehive – magpakatino ka
 30. CD-ROM – tingnan mo ang kwarto
 31. Debug – ang ipis
 32. Defrag – ang palaka
 33. Defense – ang bakod
 34. Defer – ang balahibo
 35. Deflate – ang plato
 36. Detest – ang eksamin
 37. Devalue – ‘yon ang susunod sa letrang V
 38. Devote – ang boto
 39. Dilemma – brownout!, a!
 40. Effort – ‘dun nagla-land ang efflane
 41. Forums – apat na kwarto
 42. July – nagsinungaling ka ba?
 43. Liturgy – what comes after litur F
 44. Thesis – ito ay…

1 comment:

Blogger said...

New Diet Taps into Revolutionary Plan to Help Dieters LOSE 15 Pounds within Only 21 Days!

Popular Posts